HANDELSBETINGELSER

Kontraktspart er LEI Register-konsernselskapet som opererer i klientens hjemland. Hvis ingen LEI Register-konsernselskap opererer i klientens hjemland, vil det være LEI Register OU (LEI-nummer 894500SMOMUFH0UZXT46). LEI Register-gruppen opererer i Norge under varemerket LEI Kode. LEI Kode er en LEI-registreringsagent. LEI Kode samarbeider med GLEIF-sertifiserte LOU RapidLEI (Ubisecure Oy), LEI-nummer 529900T8BM49AURSDO55).

LEI Register gruppe selskaper:

LEI Kode ApS
LEI-nummer: 894500N6DS94AVMR9R44
Adresse: Øllgårdsvej 5, 2630, Taastrup, Danmark
E-post: info@leikode.dk

LEI Register OU
Adresse: Uus tn 21-2, 10111, Tallinn, Estland
E-post: info@leiregister.ee

LEI Register India Private Limited
Adresse: 15a, 4. etasje, City Vista, Tower A Fountain Road, Kharadi, India
E-post: info@legalentityidentifier.in


Om LEI Kode ApS

LEI Kode ApS er en dansk, av GLEIF offisielt akkreditert registreringsagent. LEI Kode ApS er et databehandlingsselskap som har spesialisert seg på behandling og videreformidling av informasjon i forbindelse med LEI (Legal Entity Identifier) registreringer på vegne av selskaper eller juridiske enheter.

LEI-registreringer ivaretas av GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation), som er en overnasjonal non profit-organisasjon med hovedkontor i Basel. Utstedelse, fornyelse og overføring av LEI-koder, på vegne av GLEIF, gjøres av en akkreditert LOU (Local Operating Units). LEI Kode ApS hjelper kunder med å skaffe LEI-koder fra autoriserte LOU-er.

Service

LEI Kode ApS behandler og videreformidler søknader om LEI-registrering på vegne av det søkende selskapet eller den juridiske enheten.

LEI Kode ApS tilbyr å ivareta registrering og vedlikehold og eventuell automatisk fornyelse av LEI-koder på vegne av det søkende selskapet eller den juridiske enheten.

Ved aksept av handelsbetingelsene aksepterer det søkende selskapet eller den juridiske enheten at LEI Kode ApS, på vegne av det søkende selskapet eller den juridiske enheten, har autorisasjon (fullmakt) til å ivareta registrering og vedlikehold av LEI-koden hos en LEI-utstedende LOU.

Det søkende selskapet eller den juridiske enheten aksepterer også at LEI Kode ApS har autorisasjon til å opprette, vedlikeholde, fornye og overflytte det søkende selskapet eller den juridiske enhetens LEI-kode til en annen LOU, så fremt dette ikke medfører kostnader for det søkende selskapet eller den juridiske enheten.

Priser og betalinger

Registreringsgebyr

Det nåværende, gjeldende registreringsgebyret er 535 NOK. Dette gebyr dekker førstegangsregistrering og opprettelse av en LEI-kode, samt vedlikehold og endringer av registreringen i en periode på 12 måneder fra utstedelsesdatoen.

Fornyelsesgebyr

LEI Kode ApS tilbyr det LEI-søkende selskapet eller den juridiske enheten å fornye LEI-koden etter utløp av den første 12-måneersperioden. Prisen for fornyelse av LEI-koden er på det nåværende tidspunkt 530 NOK.

Dersom LEI-registreringen ikke fornyes, utløper LEI-koden automatisk etter 12 måneder.

LEI Kode ApS vil forbeholde seg retten til å kontakte det LEI-søkende selskapet eller den juridiske enjeten ca. 2 måneder før utløp av LEI-koden med en påminnelse om fornyelse.
Kontakten vil foregå via den e-postadresse som ble oppgitt i forbindelse med opprettelsen.

Automatisk fornyelse

LEI Kode ApS tilbyr årlig automatisk fornyelse av det LEI-søkende selskapets eller den juridiske enhetens LEI-kode. Fornyelsesgebyret utgjør på det nåværende tidspunkt 530 NOK og trekkes automatisk fra det registrerte betalingskortet.

Den automatisk fornyelses-tjenesten kan kun benyttes av LEI-søkende selskaper eller juridiske enheter som har registrert et gyldig betalingskort. LEI Kode ApS trekker fornyelsesgebyret fra det registrerte betalingskortet 14 dager før fornyelsen. Fornyelsen vil ikke bli gjennomført dersom det ikke er dekning på kortet.

LEI Kode ApS sender en e-post om fornyelsen ca. 2 måneder før utløp. Det LEI-søkende selskapet eller den juridiske enheten skal senest 1 måned før fornyelsen ha avbestilt sin automatiske fornyelse dersom fornyelsen ikke er ønsket. Oppsigelse av den automatiske fornyelsen skal sendes til e-post info@leinorge.com.

Betaling

Beløp betales via kortbetaling på nett ved søkingen eller via bankoverføring til LEI Kode ApS’ bankforbindelse. Opplysningene fremgår av fakturaen som det LEI-søkende selskapet eller den juridiske enheten mottar ved bestilling. Søknadsprosessen starter ikke før betalingen er registrert.

Ansvar og og forplikterlser for det LEI-søkende selskapet eller den juridiske enheten
Det LEI-søkende selskapet eller den juridiske enheten står ansvarlig for at alle opplysninger som er gitt til LEI Kode ApS er korrekte og oppdatert. Dersom det er gitt ukorrekt eller foreldet informasjon, fraskriver LEI Kode ApS seg alt ansvar for forsinkelser i valideringsprosessen hos den LEI-utstedende LOU grunnet manglende eller feil informasjon.

På samme måte fraskriver LEI Kode ApS seg ansvaret for omkostninger forbundet med manglende innberetning av endringer av enheten eller selskapet (corporate actions), som kan ha innvirkning på vedlikeholdet av LEI-koden.

Det LEI-søkende selskapet eller den juridiske enheten aksepterer at det/den er forpliktet til så raskt som mulig å innberette alle former for relevante endringer. Relevante endringer er alle endringer av de opplysninger som er gitt til LEI Kode ApS i forbindelse med førstegangs LEI-søknad. Dersom det LEI-søkende selskapet eller den jurisike enheten inne fortløpende innberetter relevante endringer, fraskriver LEI Kode ApS seg ethvert ansvar for økonomiske eller juridiske konsekvenser av den manglende innberetningen.

Det LEI-søkende selskapet eller den juridiske enheten er forpliktet til å ajourføre kontaktopplysninger, så LEI Kode ApS har mulighet til å ta kontakt.

Alle endringer skal meldes skriftlig via e-post til info@leinorge.com.

Registranten, dvs. den fysiske personen som søker for det LEI-søkende selskapet eller den juridiske enheten, angir at vedkommende er autorisert og godkjent for å kunne LEI-søke på vegne av det LEI-søkende selskapet eller den juridiske enheten. Dersom registranten ikke har signeringsrett for selskapet eller den juridiske enheten, vedkjenner registranten å ha den nødvendige dokumentasjon (fullmakt) tilgjengelig fra selskapet eller den juridiske enheten. LEI Kode ApS forbeholder seg retten til å be om denne dokumentasjonen dersom det ansees nødvendig.

LEI Kode ApS forbeholder seg retten til å be om ytterligere dokumentasjon dersom en eventuell tredjepart foretar registreringen for det LEI-søkende selskapet eller den juridiske enheten.

Registranten er forpliktet til å sikre at LEI-søknaden er entydig, dvs. at det ikke i forveien er søkt om utstedelse av LEI-kode til den samme enheten eller selskapet. Dersom det LEI-søkende selskapet eller den juridiske enheten allerede innehar en gyldig LEI-kode, vil søknaden bli avvist hos den respektive LOU. I et slikt tilfelle vil LEI Kode ApS forbeholde seg retten til fortsatt å oppkreve gebyret til dekning av omkostninger for behandling av søknaden.

LEI Kode ApS vil oppfordre registranten til å benytte følgende søkefelt (Seach LEI Records) for å dobbeltsjekke om det LEI-søkende selskapet eller den juridiske enheten allerede har fått utstedt en gyldig LEI-kode: https://www.gleif.org.

Ansvar og forpliktelser for LEI Kode ApS

LEI Kode ApS kontrollerer og validerer at opplysninger som leveres av registranten, er tilstrekkelige for den etterfølgende behandlingen hos den enkelte LOU.

LEI Kode ApS vil ta kontakt med registranten dersom søknaden er ufullstendig for å innhente ytterligere opplusninger som vil gjøre søknaden komplett.

LEI Kode ApS vil gjøre rimelige bestrebelser for å undersøke om det LEI-søkende selskapet eller den juridiske enheten ikke tidligere har fått utstedt en LEI-kode.

LEI Code Aps vil kontakte registranten senest 2 måneder før utløpet av LEI-koden til LEI-søkerenheten eller selskapet dersom forrige søknad IKKE var satt til automatisk fornyelse (abonnement). LEI-søkerenheten må senest en måned før automatisk abonnementsfornyelse kansellere dette på e-post til info@leinorge.com

Generelle betingelser

Nåværende vilkår og betingelser kan oppdateres uten varsel. De gjeldende vilkår og betingelser kan finnes under Handelsbetingelser på selskapet hjemmeside eller ved skriftlig kontakt til info@leinorge.com. Endringer i vilkårene vil bli kommunisert til den registrerte e-postadresse som registranten oppga. Under normale omstendigheter skal det LEI-søkende selskapet eller enheten forvente en samlet behandlingstid på 2-5 virkedager fra søknaden er sendt inn til de mottar en gyldig LEI-kode.

Det LEI-søkende selskapet eller den juridiske enheten aksepterer at det ved spesielle omstendigheter kan gå opptil 30 dager før søknaden er ferdig behandlet og den gyldige LEI-koden sendes over.

Angrerett

For å søke om refusjon, ta kontakt med info@leinorge.com. Refusjoner vil bli utstedt innen 7 dager. Vær oppmerksom på at refusjonstidene varierer fra bank til bank. Det kan ta opptil 30 dager før refusjonen kommer. LEI Kode ApS har rett til å belaste et gebyr på 300 NOK per refusjon. LEI Kode ApS har rett til å nekte refusjon hvis Søknaden er regnet som fullført. Refusjonsperioden som beskrevet under GLEIF RA Governance Framework vil bli overholdt på riktig måte.

Offentlig tilgjengelige data

Registranten aksepterer at opplysninger som er overlevert til LEI Kode ApS i forbindelse med opprettelsen av en LEI-registrering vil bli videresendt og offentliggjort på GLEIFs hjemmeside.

Kundene våre elsker oss

Hvorfor kundene våre bruker
leinorge.com

Nedenfor kan du lese et par uttalelser fra Trustpilot om hvorfor kundene våre bruker leinorge.com