Søknadstype:


Selskapsopplysninger

Selskap Org nummer:

Selskapets navn*:

Land*:

Adresse*:

By*:

Postnummer*:


Er hovedkontorets adresse den samme som selskapets adresse?

Selskapet hovedkontor:

HQ Land:

HQ Adresse :

HQ By:

HQ Postnummer:


Er den juridiske enheten kontrollert av bare privatpersoner (fysiske personer)?


Er selskapet eid av et annet selskap ? (>50 %)


Konsoliderer morselskapet regnskap / årsberetning ?


Kan du gjøre informasjonen for enten ditt direkte eller ultimate morselskap offentlig ?

NB! Juridiske enheter må oppgi nivå 1- (hvem er hvem) og nivå 2- (hvem eier hvem) data. Disse blir sett på som grunnleggende og verdiskapende elementer i LEI-en, og etablerer LEI-en som en høykvalitets enhetsidentifikator globalt. Hvis foreldreinformasjon (nivå 2) ikke er tilgjengelige, må du deaktivere denne delen og oppgi et unntak.

Vennligst forklar eierstrukturen nedenfor. Vær oppmerksom på at vi kan kontakte deg for ytterligere informasjon:


Antal år:
Mest utvalgte:

Dine opplysninger:

E-post: *

Fornavn: *

Etternavn: *

Telefon: *

Kundene våre elsker oss

Hvorfor kundene våre bruker
leinorge.com

Nedenfor kan du lese et par uttalelser fra Trustpilot om hvorfor kundene våre bruker leinorge.com